Direktorji, povabite tržnike k odločanju

Danes je pritisk na tržnike, da najdejo rešitve za okrevanje in nove priložnosti za rast podjetja, večji kot kadarkoli prej.

Na drugi strani pa je po raziskavi (Deloitte) samo 26% tržnikov vključenih v procese odločanja na nivoju podjetja.

Imejte jih blizu, ker vam to lahko prinese veliko dodano vrednost:

V službi vizije podjetja: trženjske rešitve niso namenjene same sebi, sledijo ciljiem podjetja, zato je pretok relevantnih informacij do njih ne samo dobrodošel, ampak nujen.

Poligon za inovativnost: tržniki primarno iščejo rast iz produkta podjetja, potencialno pa lahko inovativne ideje črpajo tudi iz drugih področij, zato je dobro, da imajo čim več uvida tudi v ostale procese delovanja podjetja.

Akcija: njihov način razmišljanja je kreativen, analitičen, usmerjen v reševanje problemov. V debato lahko vnesejo drugačno perspektivo reševanja izzivov podjetja.

Dinamika iskanja rešitev: vsak dan delujejo na področju, ki je podvržen hitrejšim spremembam in te zahtevajo hitre odzive. Z dinamiko hitrih odločitev ter s celovitostjo njihovih znanj, izkušenj in veščin lahko kakovostno prispevajo k iskanju ustreznih rešitev.

‘Več glav, več ve’ a ne. ?